ספקי שרות

למינוי ממסי 
לשרותי דרך וגרירה יש לפנות לטלפון - 03-5641111
לשמשות יש לפנות לחברת  "אוטו גלס" טלפון - 03-6507777

ללקוחות חברת הביטוח כלל .
לשרותי דרך וגרירה יש לפנות לחברת "פמי פרמיום " טלפון - 03-5688514
לשמשות יש לפנות לחברת " אילן זגגות רכב בע"מ "  טלפון - 03-6534444

ללקוחות חברת הביטוח מנורה .
לשרותי דרך וגרירה יש לפנות לחברת "שגריר " טלפון - 8888*
לשמשות יש לפנות לחברת " אוטו גלס  "  טלפון - 1800404505

ללקוחות חברת הביטוח איילון
לשרותי דרך וגרירה יש לפנות לחברת "call איילון " טלפון - 6677*
לשמשות יש לפנות לחברת " אילן זגגות רכב בע"מ "  טלפון - 03-6534444

ללקוחות חברת הביטוח שומרה
לשרותי דרך וגרירה יש לפנות לחברת "שגריר " טלפון -  8888*
לשמשות יש לפנות לחברת " אילן קאר גלאס בע"מ  "  טלפון - 03-6534444

ללקוחות חברת הביטוח הכשרה
לשרותי דרך וגרירה יש לפנות לחברת "שגריר " טלפון -  8888*
לשמשות יש לפנות לחברת " אוטו גלס   "  טלפון - 1800404505