קישורים

קישור לאתרים בתחום הביטוח

לקוחותינו וגולשים יקרים כאן ריכזנו עבורכם קישורים המתפרסמים ברשת בנושא הביטוח כמו כן קישורים לפוליסות תקניות מאתר משרד האוצר

מושגי יסוד בביטוח אלמנטארי
קישור מאתר משרד האוצר     -  http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/musagim_ins.asp#

ביטוחי הדירות
קישור כך מבטחים דירה המדריך לביטוח דירה מאתר משרד האוצר    - http://www.mof.gov.il/app_insurance/ladaat.html
קישור
לפוליסה תקנית מאתר משרד האוצר   - http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/4_52.asp

ביטוחי הרכב
קישור למדריך המלא לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד ארבע טון מאתר משרד האוצר - http://mof.gov.il/carinsurance/
קישור לפוליסה תקנית לרכב מאתר משרד האוצר -      http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/police2002.asp
קישור למידע ביטוח רכב חובה מאתר משרד האוצר -- http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/4_35.asp

ביטוח החיים

קישור למושגים בסיסים בביטוח חיים מאתר משרד האוצר - http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/i_life_2.asp
קישור לסוגי פוליסות בביטוח חיים מאתר משרד האוצר ---- http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/i_life_2c.asp

ביטוחי מנהלים
קישור ביטוחי מנהלים כללי מאתר משרד האוצר - http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/i_life_22c.asp

בתחום הפנסיה
נקודות חשובות בבחירת קרן פנסיה בבחירת קרן פנסיה קישור מאתר משרד האוצר -http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/pension/hon1a3.asp
מושגי יסוד בפנסיה קישור מאתר משרד האוצר - http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/pension/hon1a.asp
קרנות פנסיה וותיקות קישור מאתר משרד האוצר -  http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/pension/old_found.asp
קרנות פנסיה חדשות קישור מאתר משרד האוצר - http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/pension/new_found.asp
הסדר קרנות פנסיה לפני ואחרי קישור מאתר משרד האוצר - http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/pension/hesder.asp
שינויים במבנה השליטה בשוק קרנות הפנסיה החדשות קישור מאתר משרד האוצר - http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/pension/2004-7237.asp