ביטוח חיים

לחברות הביטוח מגוון רחב של תוכניות ביטוח חיים ופנסיה  תחום ביטוחי החיים הינו תחום מורכב ביותר המצריך ידע מקצועי  בבניית תוכנית ביטוח חיים נלקחים בחשבון מגוון רחב של שיקולים לבניית תוכנית מתאימה. 

מהם חלק מהשיקולים בבניית ביטוח חיים?

א. תקציב חודשי
ב. הלוואות חיצוניות הקיימות ללקוח
ג. האם קיים ביטוח חיים או מנהלים
ד. האם קיים ביטוח פנסיוני
ה. היבטי המיסוי - שכיר, עצמאי, בעל שליטה וכד'
ו. משכנתא
ז. רמת חיים
ח. גיל פרישה
ט. מצב משפחתי ועוד .

אלו הם רק חלק ממגוון השיקולים שיש לקחת בחשבון בעת ביצוע תוכנית מסוג ביטוח חיים או פנסיה.

מהו ביטוח ריסק?
ביטוח ריסק הוא ביטוח למקרה מוות ו/או ריסק אחר,כגון אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, מוות מתאונה וכד' בביטוח זה הפרמיה החודשית המשולמת היא לטובת ביטוח הריסק בלבד כלומר אין אין בו אלמנט חסכון. ישנם סוגי ביטוחי ריסק, עם פרמיה משתנה כול שנה או חמש שנים וכד'.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?
ביטוח המעניק תשלום חודשי עפ"י הסכום שנרכש למבוטח שאיבד את כושר עבודתו (הגדרת מהי אובדן כושר עבודה רשומה בתנאי הפוליסה). קיים זמן המתנה לקבלת התשלום החודשי, בדרך בדרך כלל אחרי 90 יום אולם ישנם גם פחות מכך ואף יותר מכך (בהתאם לכיסוי שנרכש).

-הערה בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה (מה חברת הביטוח לא מכסה). 
לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח.